Volume 19

Year 2014 

 

 1. MODELING VVER-1200 REACTOR PRESSURE VESSEL BY USING COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS TOOLS, Hüseyin Ayhan, Sule Ergün
 2. LATTICE-BOLTZMANN SIMULATION OF TRIANGULAR ROD BUNDLE, A.Tiftikci, C. Kocar
 3. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТЕСТОВАТА ЗАДАЧА V1000CT-1 ЗА ВВЕР-1000 С КОМПЮТЪРНИЯ КОД ATHLET-2.1А, Йото Георгиев, Калин Филипов, Владимир Велев
 4. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОДОБРЕН ПОДХОД ЗА ПРЕСМЯТАНЕ ПО МЕТОД МОНТЕ КАРЛО В ОБЛАСТИ НА МАЛКИ ПОТОЦИ, Младен Митев, Десислава Кирилова, Николай Михайлов, Добромир Димитров
 5. ИЗСЛЕДВАНЕ ПОВЕДЕНИЕТО НА ГОРИВОТО В УСЛОВИЯТА НА ТЕЖКА АВАРИЯ ПРИ ВВЕР-1000, Петя Вряшкова, Павлин Грудев
 6. TEST OF THE NEW TRANSURANUS VERSION V1M2J11   AGAINST RUSSIAN EXPERIMENTAL DATA, Stefka Boneva, Marina Andreeva
 7. ОЦЕНКА НА ОСТАТЪЧНИЯ РЕСУРС НА КОРПУСА НА РЕАКТОРА И НА ВЪТРЕШНОКОРПУСНИТЕ  УСТРОЙСТВА НА БЛОК 5 НА АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” ЧРЕЗ ДОПУСТИМ НЕУТРОНЕН ФЛУЕНС, Людмил Неделчев
 8. CALIBRATION PROCEDURES FOR DETERMINATION OF ELEMENTAL CONCENTRATION IN AIR PARTICULATE MATTER, USING EDXRF TECHNIQUES, Emilia Nikolova, Ralitsa Valcheva, Blagorodka Veleva, Lucyna Samek, Nikola Civici, Ivan Beslic, Elena Hristova, Maria P. Kolarova
 9. MARINE MACROALGAE A TOOL FOR STUDYING RADIONUCLIDE AND HEAVY METAL CONTENT IN THE BLACK SEA, Alexander S. Strezov, Emilia Nikolova
 10. MODIFICATION OF BORN-APPROXIMATION. APPLICATION TO ENERGY TRANSFER AT FAST NEUTRON SCATTERING, Tihomir P. Madzharski
 11. ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ СТРЕС ТЕСТОВЕТЕ В ЕВРОПА И ПЛАНИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА, Валентин Папазов, Андриян Димитров, Божидар Рачев, Емил Стефанов
 12. MODELING OF FUKUSHIMA NPP INDUSTRIAL SITE FLOODING BY TSUNAMI, V. N. Vaschenko, V. I. Skalozubov, V. Gerasimenko, B. Vachev
 13. ПРОГНОЗНА ОЦЕНКА ЗА ПОТОЦИТЕ ОТ ДЕМОНТИРАНИ МЕТАЛНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ИЕ НА БЛОКОВЕ 1 И 2 НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“, Миряна Славейкова, Емилия Демирева, Геновева Симова