Volume 17

Year 2012

 

 1. Радиационен мониторинг на площадката на ирт-софия за периода януари 2011 – август 2012 година, Цв. Нонова, Ал. Младенов, Д. Иванов, Д. Станков, К. Маринов, С. Иванова, К. Крежов
 2. Radionuclide Impact on Sediments and Algae form Black Sea Marine Ecosystems, Аlexander Strezov
 3. MULTISECTION 2-π DETECTOR OF THERMAL NEUTRONS FOR DIFFRACTION STUDIES ON MICROSAMPLES IN AXIAL GEOMETRY, V. Milkov, Ts. Panteleev, A. Bogdzel, A. Belushkin, S. Kulikov, V. Zhuravlev, V. Prikhodko, F. Levtchanovski, A. Buzdavin
 4. Predictive capabilities of the TRANSURANUS fuel performance code for Russian-type WWER reactor, S.T.Boneva, M.K.Georgieva, S.A.Georgiev
 5. Investigation of NPP behavior in case of loss of coolant accident based on comparison of different ASTEC computer code versions, Pavlin Groudev, Boryana Atanasova, Barun Chatterjee, Hemant. G. Lele
 6. Анализ на поведението на стопилката на активната зона при евентуална тежка авария във ВВЕР-1000 чрез експериментално изследване и приложение на ASTEC, Иван Иванов, Петър Калейчев
 7. Физическо моделиране на термохидравличните процеси и поведението на йод в контейнмънта на леководни реактори чрез експеримент ThAI и пресмятания с компютърен код ASTEC, Петър Калейчев, Иван Иванов
 8. Разпределение на концентрацията на борна киселина от обратен поток на топлоносителя при теч от първи към втори контур, Светлин Филипов
 9. Post-test calculations on the QUENCH-14 bundle experiment with M5® cladding material using ASTEC code, Petar Kaleychev, Juri Stuckert
 10. The Method of Characteristics solver’s options optimization of the APOLLO2 code at the fuel pin level, N.L.Petrov
 11. Oценка на остатъчен ресурс на блокове 3 и 4 на АЕЦ „Козлодуй”, Георги Мойкински
 12. ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ИДЕНТИФИЦИРАНЕТО И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РИСКА ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА РАДИОАКТИВНИТЕ ОТПАДЪЦИ, Олга Борисова
 13. Teaching WWERs at Hacettepe University Nuclear ngineering Department in Turkey, Sule Ergun
 14. Проект за демонтаж на Машинна зала на блокове 1 и 2 на АЕЦ “Козлодуй”, Цветелин Виденов, Емилия Демирева, Сергей Данаилов
 15. INTERCOMPARISON OF SCALE CODE VERSIONS WITH EXPERIMENTAL DATA, Nikolay Mihaylov, Maria Manolova
 16. ”WIN България – организация с история и развитие”, Любка Цокова