Volume 14

Year 2010

 

 1. Dimitrov B., B. Giovanni B., Chambon Jean-Luc, W. Emmanuel. IRSN EXPERIENCE IN the Safety ASSESSMENT of generation III and III Advanced Pressurized Water Reactors
 2. B. Chatterje, D. Mukhopadhyay, H. G. Lele, A. K. Ghosh, P. Groudev, B. Atanasova. INFLUENCE OF STEAM GENERATOR INVENTORY ON SEVERE CORE DAMAGE BEHAVIOUR DURING SBO FOR VVER 1000 REACTOR
 3. A.Yu. Gagarinskiy. RUSSIAN NUCLEAR ENERGY POLICY AND STRATEGY OF THE KURCHATOV INSTITUTE (IN VIEW OF EU PLANS FOR JOINT NUCLEAR RESEARCH)
 4. H. Tsige-Tamirat, V.  Ranguelova, M. Fütterer, L. Ammirabile, J. Carlsson, E. D’Agata, M. Laurie, D. Magallon. JRC-IE’S RESEARCH ON SAFETY OF GEN IV SYSTEMS
 5. Ioana Patrascu, Iuliana Gruia, Rodica Anghel, Valeria Lungu, Florin Constantin, Viorel Fugaru, Dana Niculae, Ioan Ursu, Tiberiu Esanu. BNCT AND TARGETED RADIOTHERAPY (TRT) DEVELOPMENTS IN ROMANIA
 6. A.Yordanov. EVALUATION OF UNCERTAINTIES IN BEST ESTIMATE ACCIDENT ANALYSIS PREPARATION OF INPUT DECK FOR PSB VVER AND STEADY STATE QUALIFICATION
 7. I. Panayotov, M. Mitev, N. Mihaylov. BURNUP INFLUENCE ON THE VVER-1000 REACTOR VESSEL NEUTRON FLUENCE EVALUATION
 8. Антоанета Стефанова, Боряна Атанасова, Емилия Георгиева и Павлин Грудев. изследване на вътрешно-корпусната фаза на тежка авария  “Загуба на ел. захранване“ на реактор тип ВВЕР-1000/В320 с помощта на интегрален компютърен код ASTEC V 1.3R2
 9. Maria Manolova. CRITICALITY SAFETY ANALYSIS OF IRT-200 STORAGE POOL UNDER NORMAL AND ACCIDENT CONDITIONS
 10. В. Саръева, К. Филипов, А. Съртмаджиев поведение на блок 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй” в условия на вътрешно-корпусната фаза на тежка надпроектна авария
 11. Марина Андреева. Модел на свързване на термомеханичните кодове FRAPCON-3 и FRAPTRAN с термохидравличния код RELAP
 12. Светлин Филипов, Калин Филипов. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ И СПЕЦИФИКА НА АНАЛИЗИТЕ С ИНТЕГРАЛНИ КОДОВЕ И АЛТЕРНАТИВНИ СРЕДСТВА С ПРИЛОЖЕНИЕ В ЯЕЦ
 13. Калин Филипов, Владимир Велев ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪТРЕШНО НАВОДНЕНИЕ ПРИ СКЪСВАНЕ НА ВИСОКОЕНЕРГИЕН ТРЪБОПРОВОД ОТ СИСТЕМА ТК, РАЗПОЛОЖЕН В ОБСТРОЙКАТА НА РЕАКТОР ВВЕР-1000
 14. Цв. Виденов, А. Колев, П. Петков. Оценка на остатъчния ресурс на изпарителния апарат на СВО-3 на блок 1 и 2 на АЕЦ „Козлодуй”
 15. Св. Димитров, М. Йовчев, Е. Гелева. Определяне на обща бета-активност и тежки метали в биомониторни видове (фитомонитори) от района на ИРТ – София
 16. Georges Van Goethem, Nuclear FISSION, TODAY AND TOMORROW: FROM RENAISSANCE TO TECHNOLOGICAL BREAKTHROUGH (GENERATION IV)
 17. Елена Гелева, Светослав Димитров, Милен Йовчев. РАДИОАКТИВНОСТ НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ