Volume 18

Year 2013 

 

 1. CALCULATION OF THE DOSE RATE FOR THE SPENT FUEL ASSEMBLY FROM VVER-1000 TYPE REACTORS, Petya Petrova
 2. ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАБОТЕН ПАКЕТ 7 (WP7)– УСЛОВИЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТ CORONA, Тако Таков, Маринела Илиева, Росица Митева
 3. ANALYSIS OF SPENT FUEL UNDER LONG TERM DRY STORAGE CONDITIONS, N. Mihaylov, M. Manolova, St. Boneva, S.Kalburov
 4. DETERMINATION OF URANIUMIN(NH4)3 UO2(CO3)3 AND U3O8 BY USING OF ALPHA-SPECTROMETRY AND ICP-MS, L. Dobrev, B. Slavchev, D. Dimitrova, Ts. Simeonova
 5. ЕВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАДИОАКТИВНИТЕ ОТПАДЪЦИ –ВЪЗМОЖНОСТИ И ОБЛАСТИ НА НЕСИГУРНОСТ ПРИ УСЛОВИЯТА НА СПОДЕЛЕНА КОМПЕТЕНТНОСТ, Олга Борисова
 6. FIRE SAFETY IN NUCLEAR POWER PLANTS AND MODELING FIRE IN A GENERIC EDG ROOM BY COMPBRN III, Mirac Bahadir Oztemiz, Sule Ergun
 7. THERMAL ANALYSIS OF SPENT NUCLEAR FUEL SHIPPING CASK, Açelya Deniz Gökselkınav, Hüseyin Ayhan, Şule Ergün
 8. МОДЕЛИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ПОВЕДЕНИЕ НА АКТИВНАТА ЗОНА НА БЛОКОВЕ 5 И 6 НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ” В УСЛОВИЯ НА ПЪЛНА ЗАГУБА НА ВСИЧКИ ИЗТОЧНИЦИ НА ПРОМЕНЛИВО ТОКОВО НАПРЕЖЕНИЕ, Светлана Тодорова, Ваня Саръева, Александър Йорданов
 9. ПРЕСМЯТАНИЯ С MICROSHIELD 6.20 ЗА ОЦЕНКА МОЩНОСТ НА ДОЗАТА ПРИ НЕЗАЩИТЕНИ МАТЕРИАЛИ, Миряна Славейкова, Ивайло Станев
 10. PRIMARY LOCA IN VVER-1000 BY PRESSURIZER PORV FAILURE, Sabotinov, S. Lutsanych, I. Kadenko
 11. ВЛИЯНИЕ НА ВХОДНИТЕ ПАРАМЕТРИ ВЪРХУ ПОЛУЧАВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПРИ СИМУЛИРАНЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТА QUENCH-12 С КОМПЮТЪРНИЯ КОД ATHLET-CD2.2А, Йото Георгиев, Владимир Велев, Калин Филипов
 12. MONITORING OF AEROSOL RADIOACTIVITY AT BEO-MOUSSALA – MAIN RESULTS AND CONCLUSIONS FOR 2006-2013 YEARS, Penev, Ch. Angelov
 13. INFLUENCE OF THE NODALISATION/ ZONING BY THE THAI – IOD 11 AND IOD 12 TESTS ANALYSIS WITH ASTEC CODE APPLICATIONS, Petar Kaleychev, Ivan Ivanov
 14. ATTEMPTS FOR IMPROVEMENT OF THE LIVE-L6 TEST’ MODELING AND ANALYSIS WITH ASTEC CODE, Petar Kaleychev
 15. THE SEVERE ACCIDENT RESEARCH PROGRAM AT KIT, Miassoedov, Th. W. Tromm
 16. NUCLEAR ACTIVITIES AT KIT: REACTOR SAFETY RESEARCH AND SAFETY RESEARCH FOR WASTE DISPOSAL, Th. W. Tromm
 17. КОНЦЕПЦИИ ЗА СИСТЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТ НА РЕАКТОРИТЕ ПО ПРОЕКТА ЗА НОВА ЯДРЕНА МОЩНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Явор Йорданов, Кирил Крежов
 18. WIN-БЪЛГАРИЯ  РАБОТА С МЛАДИТЕ ХОРА ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА, Радка Иванова, Веселка Алексиева