Volume 15

Year 2011

 

 1. ЯДРЕНАТА АВАРИЯ В AEЦ ФУКУШИМА И ВЪПРОСИТЕ КОИТО ТЯ ПОСТАВЯ, доц. д-р Павлин Грудев
 2. FRENCH PWR’S ULTIMATE HEAT SINKS THREATENED BY THEIR ENVIRONMENT, Véronique Bertrand, Mrs. Patricia Dupuy And M. Borislav Dimitrov
 3. From the “Le Blayais NPP” flooding in 1999 to the review of French regulation for the protection of nuclear facilities against external flooding, Patricia Dupuy
 4. ASTEC Validation on PANDA SETH, Ahmed Bentaib, Alexandre Bleyer and Boryana Atanasova
 5. SAFETY OBJECTIVES FOR GENERATION III NPP APPLIED TO EPR DESIGN OPTIONS, Dimitrov Borislav, Lavarenne Caroline, Wattelle Emmanuel
 6. ДЕФИНИРАНЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТИ VB-U5 И VB-U6 ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО НА РАЗТОПЕНОТО ЯДРЕНО ГОРИВО С БЕТОНА НА РЕАКТОРНАТА ШАХТА, Росица Генчева, Павлин Грудев и Антоанета Стефанова
 7. SAFETY ANALYSIS OF THE INITIATING EVENT “TRIP OF MAIN CIRCULATION PUMPS AT MOCHOVCE NPP UNIT 1” USING CONSERVATIVE AND BEST ESTIMATES APPROACHES AND UNCERTAINTY EVALUATION OF BASE CRITERION PARAMETER, Veronika Sabelová, Vladimír Slugeň, Tomáš Kliment
 8. МОДЕЛИРАНЕ НА ДИНАМИКАТА НА ВЪТРЕШНО НАВОДНЕНИЕ – ВЕРИФИКАЦИОНЕН АНАЛИЗ, Калин Филипов
 9. INSIGHTS INTO NUCLEAR POWER PLANT TECHNOLOGY SELECTION, M. G. Sage, T. Bataklieva
 10. Oценка на разпространението на водород при тежка авария и недостатъци при използването на интегрални кодове, Светлин Филипов, Калин Филипов
 11. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 14С И 3Н В ГРАФИТ ОТ ТОПЛИННАТА КОЛОНА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РЕАКТОР ИРТ-2000 В СОФИЯ, Любен Добрев, Цонка Вълова, Божидар Славчев, Антонинка Никифорова, Цветана Симеонова, Елена Гелева
 12. ОБЩА БЕТА-АКТИВНОСТ НА ДРЕБНИ ГРИЗАЧИ, Светослав Димитров, Елена Гелева, Милен Йовчев
 13. IRSN Strategy to assess a new maintenance policy, Naoëlle Matahri, Hervé Bodineau
 14. IMPLEMENTATION OF NEW FUEL SYSTEM AT TEMELIN, Radek Svoboda
 15. TREATMENT OF LOW LEVEL RADIOACTIVE WASTE BY PLASMA TECHNOLOGY, Jan Deckers, Jurgen Hansen, Alicia González, Susana Gutiérrez
 16. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И ВЕРИФИКАЦИЯ НА ВХОДНИТЕ ДАННИ  ПРИ ТРАНСПОРТНИ ПРЕСМЯТАНИЯ С ПРОГРАМАТА TORT, А. Потурлян, С. Белоусов
 17. USE OF PLASMA ARC TECHNOLOGY FOR TREATMENT OF SOLID RADIOACTIVE WASTE AND REVIEW OF APPROACHES FOR IMPROVEMENT OF PRODUCT RETENTION CAPABILITIES, Ts. Bataklieva, E. Kostov
 18. ПОСЛЕДНИ ПРОГНОЗИ НА  ОИСР/АЯЕ ОТНОСНО БЪДЕЩЕТО НА  ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА КЪМ СРЕДАТА НА XXI ВЕК, Г. Василев, Сл. Ушев
 19. СЛУЧАЯТ ВРОМОС. РАДИОФОБИЯТА Е ВЕЧНА И БЕЗСМЪРТНА, Георги Василев, Славчо Ушев
 20. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ЧИСЛОВИ МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НАНЕУТРОННО ОКРЕХКОСТЯВАНЕ НА МЕТАЛА НА КОРПУСИТЕ НА РЕАКТОРИ, ТИП ВВЕР 1000, Галя Тодорова Димова
 21. RADIATION DAMAGE CAUSED BY ELASTIC SCATTERING OF FAST NEUTRONS. ESTIMATION OF DISPLACEMENT RATIO, Tihomir P. Madzharski