Volume 12

Year 2008

 

 1. S.Georgiev, D.Pressyanov, K.Mitev, I.Dimitrova, CALIBRATION OF DIFUSION CHAMBERS FOR MEASURING 222Rn IN AIR
 2. Robert Vaklev, ACCEPTANCE KRITERIA FULFILLMENT AND SAFETY MARGINGS KOZLODUY NPP UNIT 5&6 USAR SAFETY ANALYSIS
 3. A. Stefanova and P. Groudev,COMPARISON OF ASTEC AND MELCOR FOR BOIL TEST AT QUENCH FACILITY
 4. Boryana Atanasova & Pavlin Groudev, SEVERE ACCIDENT PHENOMENA RELATED TO RELEASE OF FP, AEROSOL TRANSPORT AND BEHAVIOUR IN CASE OF SGTR
 5. Емилия Л.Георгиева, Павлин П.Грудев,АНАЛИЗ НА МАЛКА ТЕЧ С ID=60 MM ЗА РЕАКТОР ТИП ВВЕР-1000 С ПОМОЩТА НА ИНТЕГРАЛЕН КОМПЮТЪРЕН КОД ASTEC V1.3
 6. I.Dimitrova, K.Mitev, D.Pressyanov, S.Georgiev, DESORPTION OF 222Rn FROM POLYCARBONATE SAMPLES
 7. Момчил Николаев Пеков, ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЕТО НА ПО-БЪРЗИЯ ИНТЕРФЕЙС ВЪРХУ НАДЕЖДНОСТТА НА ЕКИПА НА БЩУ ПРИ АВАРИЯ „СКЪСВАНЕ НА ТРЪБИЧКА В ПГ“, ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МЕТОДА ОЦЕНКА НА РАБОТА НА ЕКИП
 8. Marina Andreeva, Stoyan Stoyanov Pavlin Groudev, Malinka Pavlova,MODERN LICENSING APPROACHES FOR ANALYSIS OF IMPORTANT TO SAFETY PROCESSES IN NUCLEAR POWER PLANTS
 9. P. Groudev, A. Stefanova, B. Atanasova, MELCOR 1.8.5 SENSITIVITY CALCULATION FOR HYDROGEN GENERATION AT QUENCH 11 TEST
 10. Елена Гелева, Тодор Григоров, Милен Йовчев, Светослав Димитров,ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕЧНОСЦИНТИЛАЦИОННАТА СПЕКТРОМЕТРИЯ ПРИ АНАЛИЗ НА 63Ni, 55Fe, 90Sr, 14C и  99Tc В РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ ОТ АЕЦ КОЗЛОДУЙ
 11. Tz.Nonova, Ts.trayanova, S.Ivanova and M.Iovtchev, WATER CONTROL IN IRT-2000 FACILITIES
 12. Никола Балабанов, ЯДРЕНАТА МЕДИЦИНА – СПЕЦИАЛНОСТ НА БЪДЕЩЕТО
 13. Димитър Нанов, СОЦИОЛОГИЯ НА ВРЪЗКИТЕ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА
 14. Димитър Лъжов, АНТИЯДРЕНАТА РИТОРИКА В ИНТЕРНЕТ И АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“
 15. Тодор Руменов Павлов, ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА АЕЦ БЕЛЕНЕ КЪМ ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГИЙНАТА МРЕЖА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕЖИМИТЕ НА РАБОТА НА АТОМНАТА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА
 16. Dimitar Dimov, SIMULATION OF MOLTEN CORIUM CONCRETE INTERACTION WITH ASTEC V1.3 FOR WWER1000 DURING SEVERE ACCIDENT
 17. А.Колев, Н.Стоенелова, В.Димитроваь Г.Василев, ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА, ОТРАБОТЕНОТО ЯДРЕНО ГОРИВО, ВИСОКОАКТИВНИТЕ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ. ПРОБЛЕМИТЕ НА СТРАНИТЕ С ОГРАНИЧЕНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ (БЪЛГАРИЯ)
 18. д-р Л.Нурян, д-р Ж.Джунова, КРАТКА РЕТРОСПЕКТИВА НА ЗДРАВНИЯ МОНИТОРИНГ НА РАБОТЕЩИТЕ В „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД
 19. Evgeni Lukanov, VERIFICATION AND VALIDATION OF THE NEUTRON FLUENCE IN THR RPV OF UNIT 5 AND 6 OF KOZLODUY NPP
 20. D.Kirilova, K.Ilieva, S.Belousov, CONFORMITY BETWEEN LR0 MOCK-UPS AND VVERS NPP RPV ATTENUATION