Volume 13-2

Year 2009

 

 1. Giovanni B. Bruna. THE SAFETY R&D FOR GEN-IV REACTORS IN THE EUROPEAN SUSTAINABLE NUCLEAR ENERGY TECHNOLOGICAL PLATFORM STRATEGIC RESEARCH AGENDA
 2. Филипов М. Ф., Маслов О. Д., Божиков Г. А., Густова М. В. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ФОТОЯДРЕНИ РЕАКЦИИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА СОРБЦИЯ НА УРАН, ЦЕЗИЙ И СТРОНЦИЙ В СИСТЕМА ПОЧВА-ВОДЕН РАЗТВОР
 3. Boryana Atanasova, Antoaneta Stefanova and Pavlin Groudev. COMPARISON OF ASTEC1.3 & ASTEC1.3 R2 CALCULATIONS IN CASE OF SBO FOR VVER-1000 REACTOR
 4. Георгиева Е., Павлова М., Андреева М., Грудев.. ИЗСЛЕДВАНЕ НА КФБ “ОХЛАЖДАНЕ НА АКТИВНАТА ЗОНА“ ПРИ ИЗТИЧАНЕ НА ТОПЛОНОСИТЕЛ ОТ ПЪРВИ КОНТУР С DY 100 MM И С DY 250 MM ЗА РАЗХЕРМЕТИЗИРАНО СЪСТОЯНИЕ НА ВВЕР-1000
 5. Н. Михайлов, М. Манолова, И. Иванова. ПОВИШАВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОЯГ
 6. A.Stefanova  and P.Groudev. EVALUATION OF QUENCH 12 TEST WITH ASTEC1.3R2 COMPUTER CODE
 7. М. Павлова, М. Андреева, П. Грудев. ИЗСЛЕДВАНЕ НА АВАРИЯ „СКЪСВАНЕ НА ТРЪБИЧКА НА ПГ“ ЗА ЦЕЛИТЕ НА АНАЛИТИЧНАТА ВАЛИДАЦИЯ НА СОАИ ЗА БЛОКОВЕ НА 5&6 НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“
 8. М.Андреева, М.Павлова, П.Грудев. ИЗСЛЕДВАНЕ НА АВАРИЯ СЪС ЗАГУБА НА ТОПЛОНОСИТЕЛ ЗА ЦЕЛИТЕ НА АНАЛИТИЧНАТА ВАЛИДАЦИЯ НА СОАИ ЗА БЛОКОВЕ 5&6 НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ”
 9. D.Popov, Iv.Ivanov. EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF DEBRIS POROSITY AND COOLABILITY DURING SEVERE ACCIDENT OF LIGHT WATER REACTORS (LWR)
 10. Е. Благоева, С. Маринова, Хр. Христов, П. Запрянова, М. Густова, О. Маслов. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГАМА–АКТИВАЦИОНЕН, РЕНТГЕНО–ФЛУOРЕСЦЕНТЕН И АТОМНО–АБСОРБЦИОНЕН МЕТОД ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА АЕЦ ”БЕЛЕНЕ”
 11. Г. Василев,  Сл. Ушев. ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ, ОКОЛНА СРЕДА, ЧОВЕК, ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА.XXI ВЕК ОПРОВЕРГАВА XX ВЕК
 12. Нели Кацарова, инж. Юлиана Белчева, Васил Кацаров, АНКЕТАТА КАТО МЕТОД ЗА ДИАГНОСТИКА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЙОНИЗИРАЩИТЕ ЛЪЧЕНИЯ
 13. Борис Първанов,  Катерина Костадинова, Любен Маринов , МЕРКИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ВЪПРОСА С ОСИГУРЯВАНЕ НА КАДРИ ЗА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 14. Miroslav Manolov. КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ, ОЦЕНКА И НЕПРЕКЪСНАТО ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ В „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД
 15. V.Vaschenko, B.Vachev, T.Pisarenko. PHYSICAL, TECHNICAL AND ENGINEER CONCEPT OF ULTRADEEP NUCLEAR GEOPROBES