Volume 11

Year 2007

 

 1. A. Stefanova & P. Groudev, VALIDATION OF A RELAP5/MOD3.2 COMPUTER MODEL ON ACTUATION OF ARPC FOR VVER440/230V
 2. St. Kaltchev, R. Vaklev, Pl. Vassile,. Important Results to SAMG and Recommendation for Further Developments
 3. J. Argirov. Estimatihg the uncertainty about the time to occurrence of a key events using observations
 4. K. Avdjiev, M. Marinov. Licensing Thermal Hydraulic Analyses of the LOCA 200 mm for NPP Kozloduy, Units 1-4
 5. Добрин Н.Григоров, Салвадор Й. Горанов. Анализ на въздействието на водохимичния режим на топлоносителя по първи и втори контур на ПГВ-1000 върху колекторите и топлообменните тръби
 6. Kaliopa Mancheva, Bozhana Marinova, Georgi Georgiev. LEVEL 2 PSA FOR KNPP WWER-1000/L320 MAIN RESULTS AND COMPARASION WITH SAMG STRATEGYES
 7. R.Schwengner, G.Rusev, F.Dönau, M.Erhard, E.Grosse, A.R.Junghans, K.Kosev, C.Nair, N.Nankov, K.d.Schiling, A.Wagner. Nuclear structure and nuclear astrophysics  experiments at the superconducting electron accelerator ELBE
 8. Stoyan Kaltchev, Robert Vaklev, Valentin Papazov, KOZLODUY NPP, UNITS 3&4 PROBABILITISTIC SAFETYANALYSIS LEVEL 2 DEVLOPMENT FOR KOZLODUY NPP UNITS 3&4. IMPORTANT RESULTS REGARDING SEVEREACCIDENTMANAGEMENT PROGRAM IMPLEMENTATION
 9. Krasimir Avdjiev,THE VARIANT ANALYSIS FOR ASSESSMENT OD THE CORE CONDITION OF REACTOR TYP VVER-440/V230 IN CASE OF LOOP GUILLOTINE RUPTURE
 10. Добрин Н.Григоров, Георги Р.Георгиев, Калиопа С.Манчева, СЪПОСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ВАБ НИВО 2 И ВЪЗПРИЕТИТЕ СТРАТЕГИИ В БЛОКОВЕ 5 И 6 НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“
 11. Д.Кирилова, К.Илиева, С.Белоусов, РЕАКТОРНАТА ДОЗИМЕТРИЯ – АГЕНТ НА БЕЗОПАСНОСТТА И СИГУРНОСТТА
 12. М.Пищухина, В.Ангелов, Г.Василев, ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА. ОБЩЕСТВЕНИ НАСТРОЕНИЯ И ОЦЕНКИ. ОПИТЪТ НА БЪЛГАРИЯ
 13. Павлина И.Павлова, Георги Василев, ТЕХНОГЕННИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ НА ТРЕВНАТА ЗЕЛЕНА РАСТИТЕЛНОСТ В БЪЛГАРИЯ С ИЗКУСТВЕНИ РАДИОНУКЛИДИ И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХ ОБЛЪЧВАНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ
 14. Младен Митев, Тихомир Апостолов, Красимира Илиева, Сергей Белоусов, РЕКОНСТРУИРАНИЯТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РЕАКТОР IRT-200 В СЛУЖБА НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО
 15. Polina Tusheva, Dimitar Dimov,COMPARATIVE ANALYSES AND COMPUTER SIMULATION OF SMALL SCALE EXPERIMENTS
 16. Н.Михайлов, М.Манолова, С.Белоусов, К.Илиева, Б.Петров, РАДИАЦИОННИ БЕЗОПАСНОСТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ОТРАБОТЕНО ГОРИВО
 17. Михаил Тодоров, РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА „ОТРАБОТИЛО ЯДРЕНО ГОРИВО“ С ПОМОЩТА НА РЕАКТОРНИ УСТАНОВКИ, УПРАВЛЯВАНИ С УСКОРИТЕЛ. СИСТЕМАТИЗИРАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ЯДРЕНИ ДАННИ