Volume 16

Year 2011

 

 1. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ФИЗИЧНИТЕ МОДЕЛИ НА ЯДРЕНА ПАРОПРОИЗВОДИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ НА СИМУЛАТОР С ПЪЛЕН ОБХВАТ НА СИМУЛАЦИЯ И МАКЕТ НА БЛОЧНИЯ ПУЛТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЛОК 6 НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ”, Емилия Георгиева, Евгени Борисов, Калиопа Манчева, Явор Динков
 2. RESPONSE FUNCTION OF A FAST NEUTRON CAPTURE-GATED SPECTROMETER, D. N. Abdurashitov, S. Belousov, V. N. Gavrin, Yu. M. Malyshkin, V. L. Matushko, and A. A. Shikhin
 3. РАДИАЦИОННИЯТ ФОН В РАЙОНА НА ВР. МУСАЛА, БЕО-МУСАЛА, СЛЕД ИНЦИДЕНТА “ФУКУШИМА”, Илия Пенев, Христо Ангелов, Стефан Георгиев, Асен Чорбаджиев
 4. EVALUATION OF RADIOLOGICAL CONSEQUENCES FOR THE POPULATION AND THE ENVIRONMENT IN CASE OF SOILS CONTAMINATED WITH RADIONUCLIDES, Marin Stoyanov
 5. X-RAY FLUORESCENT ANALYSIS OF MARINE SEDIMENTS FROM PORT BURGAS AND BURGAS BAY AQUATORY, E.Nikolova, R. Valcheva
 6. МОДЕЛИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ТРАНСПОРТА НА РАДИОНУКЛИДИ ВЪВ ВОДОНАСИТЕНАТА ЗОНА С КОМПЮТЪРЕН КОД PORFLOW, Димитър Камбушев
 7. МОДЕЛ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА БОРНАТА КОНЦЕНТРАЦИЯ В ТОПЛОНОСИТЕЛЯ НА РУ ВВЕР – 1000 (В-320), Стоян Кръстев, Ани Вълчков
 8. MНОГОКОМПОНЕНТНИ МОДЕЛНИ БОРОСИЛИКАТНИ СТЪКЛА С УЧАСТИЕ НА МОО3 ЗА ИМОБИЛИЗАЦИЯ НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ, И. Петров, Л. Александров, М. Стаменова, Е. Кашчиева, Я. Димитриев
 9. SAFETY ANALYSES OF IRT – SOFIA LEU CORE: SENSITIVITY ANALYSES OF LOSS OF FLOW ACCIDENT, S. Belousov, V. Matushko
 10. APPLICATION OF MULTIPROCESSOR CALCULATIONS IN IRT BNCT CHANNEL DESIGN, M. Mitev, K. Ilieva, S. Belousov
 11. МОДЕЛИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ДОЗОВОТО НАТОВАРВАНЕ ЗА ЧОВЕКА С КОМПЮТЪРЕН КОД MERCURAD, Антон Чотов
 12. ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРИТИЧНА ФУНКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ „ЦЯЛОСТНОСТ НА ПЪРВИ КОНТУР“ ЗА СПРЯН РЕАКТОР, ТИП ВВЕР-1000, Павлин Грудев, Марина Андреева, Малинка Павлова
 13. ПOДХОДИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ДИАГНОСТИКА НА КОРПУСИ НА РЕАКТОРИ, ТИП ВВЕР 1000, Галя Тодорова Димова
 14. МНЕНИЯ И ОЦЕНКИ НА ПЕРСОНАЛА ОТ АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” ЗА КУЛТУРАТА НА БЕЗОПАСНОСТ В АТОМНАТА ЦЕНТРАЛА (РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНО ИЗСЛЕДВАНЕ), Димитър Нанов
 15. КАК НАЙ-ТЕЖКАТА ЯДРЕНА АВАРИЯ ОПРОВЕРГА ЛИНЕЙНАТА БЕЗПРАГОВА КОНЦЕПЦИЯ. ФУКУШИМА СЕ УЧИ ОТ ЧЕРНОБИЛ, Г. Василев, С.Ушев, И.Пастухов
 16. КРАТЪК ОБЗОР НА КЛАСИФИКАЦИЯТА НА ЯДРЕНИТЕ РЕАКТОРИ, Стоян Кадалев